#5 Góc nhìn Khởi nghiệp từ Chùa Ba Vàng

Các cụ nào đang chửi chùa Ba Vàng thì ngẫm lại nhé. Hãy nhìn họ ở…