Liên hệ

VŨ HÙNG TÀI (Tài Thổ Địa)

Facebook: http://m.me/hungtaipr

Phone: 0981.013.123

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Nội dung: Tên FB + SĐT +  HCM or HN

1. Ngân hàng Tiên phong Bank (TPBank) 

Chủ tài khoản: Vũ Hùng Tài

Số tk: 0066.8819.001

Chi nhánh: Hà Nội

2. Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Vũ Hùng Tài

Số tk: 0711.000.271.080

Chi nhánh: Thanh Xuân – Hà Nội