“Đứng núi này trông Núi nọ” câu thành ngữ ám ảnh mọi doanh nhân

Đọc câu thành ngữ Đứng Núi này trông Núi nọ: Mình tìm kiếm và quan sát…

Think and Grow Rick

Bài thứ 2 trên Blog là về sách và cuốn đầu tiên tôi muốn bạn cần…