#12 Tư duy cần nắm chắc đối với 1 người làm Marketing Chuyên nghiệp

1. Thực sự biết mình muốn gì. 2. Khi ta làm Marketing thị trường luôn thay…