Tư vấn & Hỗ trợ khởi nghiệp

Tư vấn hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp, những người đang thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế.